top of page

OM STUDIET

Det 5-årige studiet i Industriell økonomi er en 3+2-modell, hvor de 3 første årene består av ingeniørutdanning. Studentene ved linjen for Industriell Økonomi har bakgrunn fra forskjellige ingeniørlinjer, bl.a. petroleum, maskin, teknisk økonomi, datateknikk, kjemi osv. De 2 siste årene fokuseres det på økonomi og ledelse. Studentene kan spesialisere seg i kontraktadministrasjon eller prosjektledelse. I tillegg har man ingeniørfaglig fordypning, fortrinnsvis på samme fagområde som man tidligere tok ingeniørutdanningen.

Studieplan
Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi (sivilingeniør) med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i det offentlige.


Studiepoeng femårig program: 300
Studiepoeng toårig program: 120

Studentene som tas opp til det femårige studiet (tre + to år) i industriell økonomi, kan de tre første årene velge mellom alle bachelorprogrammene universitetet tilbyr innen ingeniørfag.

Målgruppe
Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi (sivilingeniør) hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet.

 

Opptakskrav til toårig masterprogram i teknologi
Treårig bachelor-studium i ingeniørfag eller tilsvarende. Eksempler på tilsvarende er toårig ingeniørutdanning for fagskoleteknikere innen relevant fagområde, toårig ingeniørutdanning med ettårig påbygging innenfor relevante fagområder, cand.mag.-grad i realfag, og treårig utdanning i økonomi/informatikk. Krav til forkunnskaper i matematikk/statistikk er på 25 studiepoeng (8 vekttall), som tilsvarer Matematikk 1 og 2, pluss statistikk/sannsynlig-hets-regning i rammeplanen for treårig bachelorprogram i ingeniør-fag.

For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i 10 studiepoeng (3 vt) bedriftsøkonomi, 5 studiepoeng (2 vt) organisasjon/ledelse og 5 studiepoeng (2 vt) mikroøkonomi. Studenter som mangler alle eller noen av disse emnene, kan også søke om opptak. De må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi og/eller organisasjon/ledelse i starten av høstsemesteret. Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta dette i løpet av første semester.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning (toårig masterprogram)
Studiet i industriell økonomi er i de to siste årene tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er da gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studiet tilbyr spesialiseringsretninger innen; kontraktadministrasjon, prosjektledelse, entreprenørskap og teknologiledelse, investering og finans og Risikoanalyse. I ingeniørfaglig fordypning er det blant annet tilbud i naturgassteknologi, kybernitikk/signalbehandling, risikostyring, bygg, materialteknologi, drift og vedlikehold, datateknikk og petroleumsteknologi.

Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metode-emner (20 sp), fagstudium (50 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp) og hovedoppgave (30 sp). Fagstudiet består av fellesemner (15 sp), spesialiseringsemner (20 sp) og valgemner (15 sp).

Studieplanen kan i noen grad være avhengig av studenten sin bakgrunn. Nedenfor er vist studieplan for ingeniører med standard bachelorstudium i ingeniørfag. For studenter med en annen bakgrunn, må studieplanen bli justert for å gi en akseptabel balanse bl.a. mellom tekniske og økonomiske fag i samlet utdanning. Etter drøfting med faglærer må alle studentene levere studieplanen sin for godkjenning i løpet av første semester.

bottom of page