top of page

FOR STUDENTER

INDØKS er en linjeforening for masterstudenter i Industriell Økonomi ved UiS, og er et organ som samler studentene både faglig og sosialt. Vi arrangerer bl.a. bedriftspresentasjoner, foredrag, turer og andre sosiale arrangementer for våre medlemmer. De siste årene har vi blitt kjent som et av de viktigste leddene i å fremme kontakt mellom studentene ved UiS og næringslivet blant annet via Karrieredagen.

Vi er om lag 120 studenter fordelt på to årskull, med ingeniørutdannelse eller lignende fra høyskoler og universiteter i Norge. Vi har bakgrunn innenfor petroleum, data, maskin, marinteknikk, elektro, bygg, teknisk økonomi, osv. Studiet tilbyr spesialiseringsretninger innen; kontraktadministrasjon, prosjektledelse, entreprenørskap og teknologiledelse, investering og finans og risikoanalyse. I tillegg har vi ingeniørfaglig fordypning i samsvar med tidligere ingeniørutdanning, risikostyring eller drift og vedlikehold. I tillegg har studentene økonomi- og statistikkfag.

Medlemsavgift

Som ny student ved masterstudiet i industriell økonomi blir du medlem av linjeforeningen INDØKS ved å betale medlemsavgiften på kr 400,-. Betales til konto: 1503.01.38691. Husk å merke betalingen med navn og «medlemsavgift».

Sosiale medier

Du finner oss på:

 

Uis Alumni og Karriere

UiS har opprettet et nettsted for alumni og karriere. Alumni er latin for tidligere studenter ved en skole. Adressen er: alumni.uis.no

Der oppretter du din egen profil, og legger inn relevant utdannelse og erfaring. Under fagområdet Industriell Økonomi finnes det to grupper, INDØKS og INDØKS Alumni. Alumnigruppen er for de av dere som er ferdige som studenter.

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
bottom of page